โลกเสี่ยงต่อการกันดารอาหารพระคัมภีร์เนื่องจากโรคระบาด

โลกกำลังเสี่ยงต่อการเกิดความอดอยากตามสัดส่วนของพระคัมภีร์ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสที่องค์การสหประชาชาติเตือนหัวหน้าโครงการอาหารโลกกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะรายงานคาดการณ์ว่าจำนวนความทุกข์จากความหิวสามารถเปลี่ยนจาก 135 ล้านเป็นมากกว่า 250 ล้าน

ผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดอยู่ใน 10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานทั่วโลกประจำปีครั้งที่สี่เรื่องวิกฤตอาหารเน้นเยเมนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอัฟกานิสถานเวเนซุเอลาเอธิโอเปียซูดานใต้ซูดานซีเรียไนจีเรียและเฮติในซูดานใต้ 61% ของประชากรได้รับผลกระทบจากวิกฤตอาหารเมื่อปีที่แล้ว แม้กระทั่งก่อนที่ฮิตระบาดส่วนของแอฟริกาตะวันออกและเอเชียใต้ได้แล้วหันหน้าไปทางขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงที่เกิดจากภัยแล้งและที่เลวร้ายที่สุดระบาดตั๊กแตนมานานหลายทศวรรษ